Artichouse

Kotimaassa suunnitellut ja valmistetut talopaketit

Suunnittelemme ja toimitamme sekä hirsitaloja että pilari-palkkitaloja

Artichouse

Artichousen historia

 lappi

Mistä kaikki sai alkunsa

Lapin lumo ja erämaan kutsu. Pohjoisen puun ylivertaisuus arktisissa oloissa kasvaneena ja sen käyttäminen hirsirakentamisessa. Näiden ajatusten myötä Artichouse syntyi vuonna 1979. Vahva pohjoisen puu vakuutti asiakkaat ja toimi kantavana ajatuksena loma-asuntojen valmistamisessa.

Yrityksen alkuvuosina suurin osa myydyistä mökeistä rakennettiin kotimaahan ja vientikauppa oli vain satunnaista. Artichouse oli 80-luvun lopulla yksi Suomen tunnetuimmista hirsimökkien valmistajista ja yrityksen toiminta keskittyi täysin Kehä III varrelle perustetulle näyttelyalueelle.

 

Hirsimökkien rakentajasta hirsikotien valmistajaksi

Vuosien varrella toiminnan painopiste kuitenkin muuttui. 90-luvun laman aikaan Artichousella panostettiin vientikauppaan ja useiden suurten ulkomaisten rakennusprojektien myötä vientikaupasta tuli yrityksen tärkein tulonlähde. Artichousella opittiin näiden projektien myötä suunnittelemaan ja valmistamaan mökkien lisäksi myös omakotitaloja sekä suurempia liikerakennuksia.

vanha
Myös kotimaahan alettiin myydä entistä enemmän hirsisiä omakotitaloja. Eurooppaan tehdystä myynnistä saatiin kullanarvoista kokemusta ja pian Artichouse valmisti suomalaisesta hirrestä huviloista, omakotitaloja ja lomakyliä ympäri maailmaa. Uudet tietokoneilla toimivat suunnitteluohjelmat helpottivat yksilöllisten hirsitalojen suunnittelemista ja valmistamista.

Asiakkaiden toiveet oli mahdollista huomioida entistä paremmin; hirrestä valmistettujen omakotitalojen suunnittelusta ja valmistamisesta tuli Artichousen tärkeintä toimintaa kotimaassa.

 

Oma hirsitalotehdas ja ensimmäiset Internet-sivut

Oma tehdas on korken laadun tae. Vuonna 1997 Artichouse investoi omaan tehtaaseen Sodankylään ja pitkäaikainen haave omissa käsissä olevasta tuotannosta oli toteutunut.


Vuonna 1997 avattiin myös Artichousen ensimmäiset nettisivut. Hirsitaloyrityksistä netin edelläkävijänä asiakkaat ympäri maailmaa löysivät helpommin Artichousen talot. Lista vientimaista kasvoi entisestään ja kokemusta hirsitalojen viennistä EU-alueelle ja sen ulkopuolelle kertyi yhä enemmän.

 

Vuosituhat vaihtui ja tehdas laajeni jälleen

Oma hirsitalotehdas Lapissa oli menestys alusta lähtien. Kilpailijoita tarkemmat työstöt ja ensiluokkainen tuotannon laadunvalvonta vakuuttivat asiakkaita nyt jo kaikilla maapallon mantereilla. Vientimaita oli kertynyt jo yli kolmekymmentä ja uusien menestysten perusteella tehtaan kapasiteetti laajennettiin vuonna 2005 kaksinkertaiseksi. Vanhempia tuotantolaitteita ja tehtaan tiloja myös modernisoitiin samalla.

Tehtaan tiloja on paranneltu jatkuvasti vastaamaan asiakkaiden ja sitä kautta tuotannon muuttuvia tarpeita. Uusimmilla, vuonna 2012 hankituilla tuotantokoneilla voimme tehdä entistäkin joustavampia ja yksilöllisempiä rakenteita.

 

 tulevaisuus

Artichousen viime vuodet ja tulevaisuus

Viime vuosina on tapahtunut paljon. Yli sadan rekan jättimäinen toimitus Venäjälle vuonna 2009, neljänkymmenen vientimaan rajan rikkoutuminen vuonna 2012, Artichousen hirsitaloja jokaisella mantereella, uudet myyntiedustajat ympäri maailmaa, hiihtokeskuksia, lomakyliä, golfkeskuksia ja klubirakennuksia ympäri maailmaa. Lista on pitkä ja sitä voisi jatkaa loputtomiin.

Suomalainen työ ja korkealaatuinen tuote Lapista vakuuttavat asiakkaita vieläkin. Olemme kokeneet, että asiakkaan toiveiden toteuttaminen on ollut paras tapa toimia ja on sitä varmasti myös jatkossakin. Uskomme, että yksilöllisillä ja ekologisilla taloilla on kysyntää myös tulevaisuudessa.

Toivomme myös, että olemme osa sinun kotisi rakentamista. Rakensit sitten Suomeen tai minne päin maailmaa tahansa, me olemme valmiina auttamaan sinua. Ota yhteyttä, suunnitellaan sinulle yhdessä koti, jossa sinä ja perheesi viihdytte!

 

Parhain terveisin koko Artichousen henkilökunta