Artichouse

Kotimaassa suunnitellut ja valmistetut talopaketit

Suunnittelemme ja toimitamme sekä hirsitaloja että pilari-palkkitaloja

Artichouse

Vahva pohjoisen puu

Lapin karussa luonnossa kasvanut mänty on ihanteellinen rakennusmateriaali. Puut kasvavat hyvin hitaasti ankarissa olosuhteissa. Lyhyt kasvukausi saa aikaan tiiviin, tasaisen rakenteen, jossa pihka virtaa kapeissa kanavissa. Olosuhteet antavat puulle ihanteellisen suojauksen ja tekevät siitä kestävän.

Artichousen tuotantoonsa kelpuuttamat Lapin männyt täyttävät kaikki laatuvaatimukset, joilla taataan pitkäikäinen hirsirakennus. Pohjoinen mänty on ensiluokkainen rakennusmateriaali. Se on kestävää, hyvin työstettävää, kaunista ja vahvaa puuta.

 

Pohjoinen mänty on eteläistä vahvempaa

Pohjoisen männyn pinnankovuus suhteessa puuaineen tiheyteen on eteläistä mäntyä suurempi. Puuaineen halkeiluherkkyyttä vähentävä ja liitosten kestävyyttä parantava vetolujuus kohtisuoraan puunsyitä vastaan on pohjoisella männyllä suurempi kuin etelämpänä kasvaneella männyllä.


Puutuotteiden lujuuteen vaikuttavat useat tekijät. Pohjoisesta männystä valmistettu sahatavara on lujuudeltaan eteläistä parempaa mm. suorasyisyyden ja pienempien oksien ansiosta. Erikoislujia laatuja on saatavilla enemmän kuin useista muista havupuulajeista.

 Strong northern wood3

Pohjoisen männyn etuja

  • Lujaa puuta: suuri taivutus-, puristus-, leikkaus- ja vetolujuus

  • Kevyttä mutta kestävää: painoonsa nähden erittäin suuri jäykkyys ja lujuus

  • Tasainen lujuusjakauma: kapeat lustot ja pieni vaihtelu, vähän nuorpuuta

  • Vähäisempi halkeilu: suuri vetolujuus kohtisuoraan puunsyitä vastaan, paljon sydänpuuta

 

Tasalaatuinen työstöjälki

Pohjoisissa kasvuoloissa läpimitta- ja pituuskasvu ovat huomattavan hitaita ja oksat jäävät pieniksi. Puutavaran käytön kannalta tämä näkyy yleensä edullisina ohuina vuosilustoina, joiden ansiosta puu on työstettäessä vähemmän altis repeilylle ja halkeilulle. Myös työstettävyyden kannalta haitallista nuorpuuta on vähän verrattuna useimpiin havupuulajeihin ja eteläisempään mäntyyn.

Pohjoisen männyllä vuosirenkaiden leveys muuttuu vähemmän ytimestä pintaan kuin etelämpänä. Myös puuaineen tiheys vaihtelee yksittäisen rungon sisällä eteläistä mäntyä vähemmän. Tiheys vaikuttaa suoraan lukuisiin muihin ominaisuuksiin, mm. lujuuksiin, joten pohjoisen männyn puuaine on monessa suhteessa eteläistä mäntyä tasalaatuisempaa.

Työstettävyyden kannalta pohjoisen männyn puuaine on sopivan pehmeää mutta riittävän sitkeää ja suorasyistä. Tämän ansiosta työstämiseen ei tarvita erikoistyökaluja ja työstäminen onnistuu helposti myös loppukäyttöpaikalla. Kuoriminen, halkaiseminen ja viilutus on helppoa ja höyläysjälki on tasainen. Hyvää työstettävyyttä kuvaavat myös puuaineen hyvä poikittaissuuntainen vetolujuus ja syynsuuntainen leikkauslujuus.

Pohjoisen männyn liimaus ja pintakäsittely (maalaus, lakkaus, vahaus) on helppoa, kunhan kappaleissa ei ole liiaksi oksia tai pihkaa. Liimaukset ovat kestäviä ja pintakäsittelyn tuloksena saadaan tasainen jälki.

 

Historiakuva

Kaunis ja vahva sydänpuu

 

Hitaasta paksuuskasvusta johtuen samankokoisissa mäntyrungoissa on pohjoisessa enemmän lustoja kuin etelässä. Tietyssä läpimitassa pohjoiset männyt ovat siis vanhempia ja niissä on suhteellisesti enemmän monilta ominaisuuksiltaan hyvää sydänpuuta.

Sydänpuun väri on yleisesti pintapuuta tummempi ja kylläisempi. Pohjoisessa sydän- ja pintapuun väriero on aluksi suuri, mutta ajan myötä se tasoittuu puun värin tummentuessa pääosin UV-säteilyn vaikutuksesta. Puuaineen värin tasaisuutta lisää osaltaan vuosilustojen kapeus. Suuremmissa pinnoissa tasapainoiseen ulkonäköön vaikuttaa lisäksi oksien pienempi koko, pyöreys ja tasaisempi sijainti. Visuaalisesti häiritseviä pihkarakoja tai -vuotoja on harvoin.

 

Muotonsa pitävä puu

Pohjoisen männyn etuna on havupuuksi hitaasta paksuuskasvusta aiheutuva pieni nuorpuun määrä; ydintä lähellä olevan nuorpuun ominaisuudet ovat monilta osin muuta puuainesta huonommat. Sydänpuun suuri osuus on eduksi, sillä pienemmän kosteuden imemisen ansiosta sydänpuusta valmistettujen kappaleiden mitat muuttuvat ympäröivän kosteuden vaihdellessa pintapuusta valmistettuja vähemmän.

Lähde/lisätietoa pohjoisen männystä: http://www.metla.fi/metinfo/northernpine/